För bokning av konserter ring Ingmar Nordström på telefon 
0470-16411 
0705-49 28 28 
0701-47 33 14