Jag är född på Kristianstad BB, där jag döptes två gånger. Uppvuxen i Perstorp och Kristianstad där jag spelade fiol och klarinett. Blev militärmusiker i unga år i Kristianstad och senare i Växjö. Jag startade min orkester Ingmar Nordströms 1955 och huvudinstrumentet blev saxofon. 

Orkestern upplöstes 1991, varefter jag har spelat främst i kyrkor runt om i landet tillsammans med Sven-Åke Norrman (piano/flygel) eller Ingemar Hedberg (dragspel). Våra program innehåller klassiska verk, folkkära psalmer och musikalmelodier. Vi har också speciella julprogram. 

Hela mitt liv öppnar sig i boken Inte bara musik … skriven av Christer Nilsson.