Jag är född på Kristianstad BB, där jag döptes två gånger. Uppvuxen i Perstorp och Kristianstad där jag spelade fiol och klarinett. Blev militärmusiker i unga år i Kristianstad och senare i Växjö. Jag startade min orkester Ingmar Nordströms 1955 och huvudinstrumentet blev saxofon. 

 
Orkestern upplöstes 1991, varefter jag har spelat främst i kyrkor runt om i landet nu tillsammans med organisten och pianisten Magnus Björkman. Våra program innehåller klassiska verk, folkkära psalmer och musikalmelodier. Vi har också speciella julprogram. 
 
Vidare spelar jag med mitt storband (14 man) på lyxkryssaren "Cinderella" som går mellan Stockholm och Mariehamn. Här får publiken dansa till Ingmar Norströms storband som bara spelar Saxparty-dansmusik.
 
Hela mitt liv öppnar sig i boken Inte bara musik … skriven av Christer Nilsson.